Leta i den här bloggen

torsdag 6 januari 2011

Vänder eller förvagas Golfströmmen? Del II

Golfströmmen bidrar som sagt till att varmt vatten från Atlanten strömmar norrut längs Skandinavens västkust och gör vårt klimat betydligt varmare än normalt på våra breddgrader på andra håll i världen.
I Arktiska oceanen och haven öster om Grönland sjunker havsvatten från havens ytskikt ned mot djupen på grund av hög densitet.

Frågan är om teorier som t.ex. i "The day after tomorrow" stämmer? Den säger att ökad temperatur, genom global uppvärmning, kan leda till en ökad tillförsel av färskvatten i de arktiska haven. Lägre salthalt ger lägre densitet. Men hur mycket beror på saltet och hur mycket beror på vattnets egna egenskaper? Vatten är som tyngst vid 4 grader och en hög salthalt ökar också densiteten. Djupvattenbildning; när det salta, tunga ytvattnet sjunker och ersätts av inströmmande, varmare vatten från Nordatlanten är huvudmotorn i Golfströmmen.

Kan djupvattenbildningen bromsas eller helt upphöra om ytvattnets densitet minskar p.g.a salthalten? Strömningen av varmt vatten från Atlanten skulle i sådan fall avta eller stoppas. Skulle Golfströmmen stanna av blir det naturligtvis katastrof. Frågan är hur stor risken är?

Hej

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar