Leta i den här bloggen

tisdag 25 januari 2011

Humboltströmmen binder CO2 och producerar liv!

Humboldtströmmen transporterar kallt vatten med låg salthalt från södra Stilla havet mot ekvatorn. Här producerar fotosyntesen mer än 300 gram kol i organiskt material per kvadratmeter och år. Det gör att detta område är det mest produktiva ekosystemet i världen. Strömmen ger därmed också ett stort bidrag till fiskerinäringen. Knappt en femtedel av världens fiskefångster har sitt upphov i Humboldtströmmen. Det rör sig om fiskarter som sardin och ansjovis.

Om vi gissar att vattenytan som Humboltströmmen täcker motsvarar Australiens, binder den lika mycket CO2 som hälften av alla jorden bilar släpper ut per år!

När Humboltströmmen fungerar normalt kan man uthålligt fiska ce 10 miljoner ton fisk per år. Sverige fiskar upp 0,2 miljoner ton fisk varje år.

År med El Niño, då Humboltströmmen inte når havsytan och ekosystemet kollapsar, uteblir bindningen av CO2 och det leder till en märkbar ökning av CO2 i atmosfären.

Kan det vara så att nu när vi har 2 El Niñas på rad kommer att kunna märka en minskning av CO2 i atmosfären. Då blir det riktigt spänande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar