Leta i den här bloggen

tisdag 18 januari 2011

Hur skapas El Niño och La Niña?

Till att börja med: Solen värmer Jorden. Jorden värmer atmosfären.

Vilka anledningar finns det till att havsströmmarna i Stilla havet oscillerar/ändrar sig med ojämna mellanrum: Ändringar i styrkan hos de förhärskande/vanligaste luftströmmarna, dito i vattenströmmarna eller att jordens rotation har ett finger med i spelet.

Vissa klimatforskarna har kopplat de senaste tjugo årens oftare förekommande och kraftigare El Niños med att luftströmmarna förändras beroende på global uppvärmning av atmosfären. Med en varmare atmosfär minskar den relativa kraften/hastigheten på den uppåtgående varma luften från jorden/haven. Passadvindarna skulle då bli svagare och drivet på vattenströmmarna västerut skulle minska.

Är det så att det är obalans i vattensystemet, som leder till El Niño så är det kanske svårare att härleda till den globala uppvärmningen av atmosfären. Det är Solen som värmer havsytan och om den uppvärmningen skiftar/oscillerar skulle det snarare bero på ändringar i solens strålningsintensitet? El Niño skulle då skapas genom att mängden varmt vatten i väster blir för stor, ”vattenberget bli för högt” och skulle börja glida österut fysikaliskt.

Om det är jordens rotation som står bakom förändringarna i havsströmmarna så blir bilden ytterligare en annan. Det är faktiskt den som tillsammans med passadvindarna håller emot uppförsbacken av varmt ytvatten så att den inte glider österut. Den s.k. Corioliskraften som är en effekt av jordens rotation, håller enlig forskarna ihop det jättelika vattenberg som passadvindarna skapar(höjdskillnaden på berget är kanske någon decimeter, men volymen är enorm). Denna motkraft kallas för en Kelvinvåg. Kanske är det ändringar i Kelvinvågens styrka som oscillerar?

Det snurrar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar