Leta i den här bloggen

måndag 10 januari 2011

Vänder eller försvagas Golfströmmen? Sista delen?

En sak som komplicerar hela resonemanget om avsmältning av inlandsisar och lägre salthalter i Nordatlanten är något så oväntat som vindar. Det blåser en ständig väst/sydvästlig vind, en s.k. passadvind, i höjd med Panamakanalen. I den delen av Atlanten avdunstar mycket färskvatten naturligt p.g.a. värmen. Passadvinden transporterar sedan bort detta vatten västerut till Stilla havet. Då ökar salthalten i Atlanten och minskar istället i Stilla Havet!

Passadvindarna bidrar till att hålla uppe salthalten i Atlanten. Frågan är om den ökade färskvattentillförseln i Nordatlanten, genom smältande isar,  kan komma att överkompensera den vindburna bortförseln till Stilla havet så att salthalten i Nordatlanten ändå sjunker och blandningsprocesserna upphör(läs tidigare inlägg).

De data som redovisas av FN:s klimatkommission visar att ytskiktet i Stilla havet blivit färskare under senare år samtidigt som ytskiktet i Atlanten blivit saltare. Beräkningarna visar att salthaltsminskningen i Stilla havet motsvarar en förlust av färskvatten från Atlanten som är betydligt större än tillskotten genom smältningen av Grönlandsisen. Vad säger dom egentligen? jo att salthalten istället ökar i Atlanten!

Det får bli ett avsnitt till om detta.

Hej

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar