Leta i den här bloggen

tisdag 31 maj 2011

Vattentransport i träd är inte helt enkelt, vad annars?

Gasutbytet vid blad- och barrytorna är grunden för vattentransporten i trädet, och det går åt mycket mer vatten än nödvändigt!

Vatten transporteras från rötter till blad och barr i ett rörsystem uppbyggt av döda, ihåliga cellulosaceller, vardera max 6 mm långa. Rörsystemet kallas xylem är det som vi känner som ved i stammar och nerver i blad och barr.

Blad och barr har s.k. klyvöppningar för att ta upp koldioxid och avge syre på dagen. När de öppnas på dagen för att släppa in koldioxid(CO2) som behövs i fotosyntesen förlorar växten samtidigt vatten. Både koldioxid- och vattenmolekylerna rör sig genom diffusion*. Luften utanför bladen har en mycket låg koncentration av koldioxid medan luften i bladet är mättad på vattenånga. Det tar ganska lång tid för trädet att ta upp tillräcklig mängd CO2 och under tiden hinner ett stort antal vattenmolekyler passera ut genom klyvöppningarna per koldioxidmolekyl som passerar in.

*Enkelt uttryckt rör diffusion sig om att utjämna koncentrationen av ett ämne i två angränsande områden. I det här fallet bladet och luften utanför.

Mer kommer.

måndag 30 maj 2011

Kök, badrum, bil och resa - Maslow anno 2011

Visst känner ni till Maslows behovspyramid. En allmänt vedertagen teori om vad som driver människors utveckling utifrån att vissa grundläggande behov är tillgodosedda. Idag befinner sig Värstvärlden i princip på högsta nivån, men frågan jag ställer är om inte det fattas en del grundläggande behov som vi förbisett i jakten på materiell lycka?De fem behoven är enligt Maslow (1 är längst ner i trappan & 5 i toppen)

1.kroppsliga behov
2.behov av trygghet
3.behov av kärlek och gemenskap
4.behov av uppskattning
5.behov av självförverkligande

Jag tror att prylarna vi köper försöker fylla upp en massa tomrum som egentligen skulle göra oss lyckligare.

Kök, Badrum, bil och resa?

Hej

Google N Gram

Jag vill tipsa om en intressant funktion i Google. Det är en funktion som bygger grafer utifrån förekomsten av olika ord iGoogle books. Jag vet inte hur många böcker det rör sig om, men det lär vara mängder av skönlitteratur på engelska, brittisk engelska och franska.

Genom att knacka in tre olika ord kan men se förekomsten över de senaste två århundradena och därmed skapa helt nya bilder över trender och utveckling.

Adressen är: http://ngrams.googlelabs.com/info

Mycket nöje