Leta i den här bloggen

söndag 5 juni 2011

Vad driver upp vattnet i trädet? Kapillärkrafter, osmos eller tryckskillnader??

Det här är ingen enkel fråga. När jag söker igenom befintliga artiklar i ämnet råder det viss oreda om vad som är hönan och ägget. Osmos som skapar ett övertryck nerifrån rötterna och är anledningen till att saven stiger, eller lyfttryck skapat av en kraftig tryckskillnad mellan bladen och rötterna?

Jag tror mer på teorin att vattentransporten i trädet drivs av tryckskillnader mellan toppen och botten.

När vattnet passerar ut genom bladens eller barrens klyvöppningnar uppstår en brist som yttrar sig som ett undertryck, eller ”sug” i bladets/barret ledningssystem(xylem). Varje enskild klyvöppning genererar ett litet undertryck och tillsammans ed alla andra blir det totala undertrycket stort nog att dra upp vattnet till kronan.

En stor trädkrona med hundratusentals blad/barr utvecklar minst sagt ett mycket stort totalt undertryck, ca. -2 MPa eller -20 atmosfärer. Vatten rör sig därför från rötterna där trycket är väsentligt högre till bladen där trycket är lågt. Trycket sjunker då i rötterna och gör det möjligt att ta upp vatten från marken.Vattentransporten är alltså en fysikalisk process som drivs av tryckskillnader. Det fungerar främst för att  rörsystemet är så otroligt finmaskigt och tunt och hela tiden vattenfyllt.

Osmos, däremot, är inte verksamt annat än i samband med reparation av rörsystemet. Detta i nästa blogg

2 kommentarer:

  1. Tror du att ett undertryck av 20 atmosfärer kan åstadkommas? I så fall måste Den Allsmäktige ha ett finger med i spelet. Då kan man hoppa över ett antal tankeled och konstatera att det är Guds vilja att saven ska stiga. Vill man ha en vetenskaplig förklaring, så måste man iaktta. Jag vet att det har uppmätts ett undertryck med en viss typ av manometer. Jag påstår att detta instrument är felaktigt.
    Med vänliga hälsningar
    Roland Andersson

    SvaraRadera
  2. Vad jag läst mig till så skapas detta undertryck i princip i klyvöppningarma pga ångtrycket. Trycket lär sedan snabbt sjunka, men är tillräckligt för att driva vattentransporten från rötterna

    SvaraRadera