Leta i den här bloggen

torsdag 11 april 2013

Mikrobiom - Vad är det och hur fungerar det? Del 2

Den senaste tidens forskning om hur mikrobiomet i människan verkligen är med och styr utveckling och funktion av människans celler, organ och gener har lett till en ny diskussion om människan som superorganism. Detta har nyligen uppmärksammats i vetenskapliga tidskrifter som Nature, Science och Cell och i finanstidningen The Economist(där det mesta av fakta till denna blogg hämtats)- Livsstilssjukdomar som hjärtkärlsjukdomar, fetma, inflammatoriska tarmsjukdomar och diabetes har ökat under de senaste 50 åren och det är svårt att förklara ökningen utifrån enbart genetiska faktorer. Kronisk inflammation är ofta en vanlig komponent i livsstilssjukdomarna och det finns nu mycket som tyder på att mikrobiomet i samverkan med våra matvanor väsentligt bidrar till sjukdomsprocessen hos dessa sjukdomar.


Mikrobiomet är verkligen ett system, för evolutionen har anpassat intressena hos värden och dess bakterier. I utbyte mot råvaror och husrum, föder och skyddar mikroberna människan och är därför en integrerad del att värdens välbefinnande. Ingen önskar den andres olycka, men under vissa omständigheter kan samarbetet försämras och mikrobiomet kan då orsaka sjukdom.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar