Leta i den här bloggen

torsdag 25 april 2013

Mikrobiom och diabetes - hänger det ihop?

Kopplingen mellan mikrobiom till diabetes noterades hos sjukligt feta människor som hade valt en behandling som kallas Roux-en-Y, där tunntarmen kortsluts och därmed minskar mängden mat som kroppen kan absorbera.

Sjukligt feta männsikor är nästan alltid diabetiker. Som en behandling för fetma, är Roux-en-Y-effektiv. Som en behandling för diabetes är den extraordinärt effektiv. I 80 % av fallen försvinner tillståndet inom några dagar. Experiment utförda på möss av Dr Nicholson och hans kollegor visar att Roux-en-Y förändrar sammansättningen av tarmens mikrobiom. Dr Nicholson menar att detta förklarar det plötsliga försvinnandet av diabetes.

Diabetesen i fråga är känd som typ-2. Den orsakas av kroppens cellers okänslighet för insulin, ett hormon som reglerar blodsockernivån. Insulinkänslighet är en del av en komplex och ofullständigt förstådd bana av molekylära signaler. Dr Nicholson misstänker, fast han ännu inte kan bevisa, att någon viktig del av denna väv regleras av mikrobiom på ett sätt som liknar den roll som myrsyra vid högt blodtryck. Den bypass av tunntarmen, stör mikrobiomet, återställer signalen, och diabetesen försvinner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar