Leta i den här bloggen

torsdag 15 mars 2012

Vad betyder "kreti och pleti"?

Kreti och pleti är historiskt en ganska föraktlig beteckning för allehanda löst folk, den breda allmänheten, vem som helst.

Eller som det står i Nordisk Familjebok, (denna säregna källa av allehande rasisitiska teorier): ”personer utan börd, bildning eller samhällsställning.”


Kreti och pleti har hebreiskt ursprung och var i äldre bibelöversättningar en benämning på två utländska folkslag i kung Davids livvakt, keretéer och peletéer.

I Karl XII:s bibel står det i Andra Samuelsboken 8:18: "Benaja, Jojada son, var öfver Crethi och Plethi…”

I Bibel 2000 står det på motsvarande ställe: ”Benaja, Jojadas son, förde befälet över kereteerna och peleteerna”. Kereteerna och peleteerna var troligen filisteiska.

Så är det

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar