Leta i den här bloggen

onsdag 19 oktober 2016

Vad är Bioekonomi


Bioekonomi är enkelt uttryckt ett klokt sätt att leva utan att förbruka jordens ändliga resurser.

Ett typiskt exempel är skogsbruk och skogsindustri. Råvaran består av träd som om skogen sköts på rätt sätt är förnyelsebara till 100 %.
"En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Ett ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och energi tas tillvara från slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till ekonomin."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar