Leta i den här bloggen

fredag 28 oktober 2016

Hur skapar skogen klimatnytta?

När vi använder skogen på ett aktivt och hållbart sätt gör den störst klimatnytta.
1. Träd som växer binder koldioxid genom fotosyntesen. 
   Genom fotosyntesen och trädets ämnesomsättning
   omvandlas koldioxid till slut till cellulosa som är en av
   huvudbeståndsdelarna i trä.


2. Långlivade produkter i trä som limträbalkar, reglar,
   takstolar, fönster, dörrar, golv, lister mm lagrar
   alltså koldioxid(kol) i form av cellulosa3. Trä och trädbränslen kan ersätta andra råvaror eller produkter som orsakar mer koldioxidutsläpp när de produceras eller eldas. Till exempel produktion av stål
och betong eller eldning av olja och brunkol.


    

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar