Leta i den här bloggen

tisdag 25 oktober 2016

Världens skogar räddar klimatet


Världens skogar har enorm betydelse för klimatet. Genom fotosyntesen har de en fantastisk förmåga att lagra kol genom att absorbera koldioxid.  Allra störst betydelse har regnskogarna, men också skogarna på våra breddgrader är viktiga.


Världens skogar absorberar årligen 2,4 miljarder ton kol, vilket motsvarar nästan en tredjedel av de årliga koldioxidutsläppen från människans förbränning av fossila bränslen. Utan skogarna skulle den globala uppvärmningen ha gått mycket  snabbare än i dag.
De tropiska skogarna, framför allt regnskogarna, är överlägset viktigast. De svarar ensamma för cirka 50 procent av det totala kolupptaget — trots att de täcker mindre än en tiondel av jordens landyta.

Regnskogarna är direkt avgörande för om klimathotet ska avvärjas eller ej. I nuläget fortsätter de att minska i alarmerande takt på grund av att man omvandlar skogsmark till jordbruksmark samt till skogsplantager av snabbväxande trädarter för pappersmassetillverkning. När man omvandlar regnskog till skogsplantager får man ny skog som också tar upp koldioxid, men omvandlingen har då istället enorma ekologiska konsekvenser.


I Europa har vi nästan inga urskogar kvar: De försvann redan under 1600-1800 talen i spåren av industrialiseringen och användningen av trä till kol och sågade trävaror. Sedan början av 1900 har det införts lagar som förbjuder avverkning utan att man föryngrar med plantering eller sådd. Resultatet är att vi har mycket mer skog än någonsin, men bara en liten del är så kallade naturskogar.

Alla skogar hjälper till att binda koldioxid, oavsett om de är urskogar eller brukade skogar. En gammal skog som fortfarande växer binder mest koldioxid, men genom att avverka och använda träden till trävaror, pappersmassa och bioenergi, så kan vi ersätta många andra material som är sämre ur miljösynpunkt(de är inte förnybara, eller konsumerar mycket koldioxid vid produktion eller förbränning) som stål, betong, olja och brunkol.
Så det är alltså miljö- och  klimatsmart att både avsätta en del skogsmark till att bli nya naturskogar, men bruka stordelen i en evighetsmaskin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar