Leta i den här bloggen

torsdag 31 maj 2012

Varför blir inte mörka människor ljusa när de flyttar till Norden?

Männsikan var ursprungligen mörk. Den förändring till ljusare hy som skett på människor som vandrade ut från Afrika till Europa och Västasien har tagit ca 100 000 år. Om vi räknar grovt att en generation är ca 25 år , dvs från en människa föds till han/hon själv får barn, så pratar vi om en förändring som tagit 4 000 generationer!!

Om du läste gårdagens blogg så vet du att det sannolikt blir så att de mörka människor som flyttat till Norden också kommer att bli ljusare och ljusare för varje generation. Den mörka hudfärgen skyddar ju effektivt mot solljus och här i Norden där det är väsentligt mer ont om det än runt ekvatorn, får en mörk människa svårare att tillgodogöra sig Vitamin D. Det anses ju vara anledningen varför den Europeiska/Västasiatiska gruppen över huvud taget blivit ljusare efter utvandringen från Afrika.

onsdag 30 maj 2012

Varför har människor olika hudfäg?

Hur kommer det sig att det naturliga urvalet givit människan olika hudfärg i olika delar av världen?

-Solstrålningens styrka på olika breddgrader i kombination med vad vi ursprungligen ätit!

Anledningen till att vi över huvud taget behöver pigment(melanin) i huden är det fångar upp solens UV-strålning. Därmed skyddas vårt DNA och andra molekyler i cellerna från att skadas.

Allt tyder på att människan i begynnelsen hade mycket melanin och därmed mörk hud och att somliga folkgrupper utvecklat ljusare hy som en anpassning till nya miljöer.


Forskarna tror att nyckelfaktorn till att vissa delar av mäskligheten är ljusare än andra är vårt behov av vitamin D. Den färdiga varianten av vitamin D finns nämligen i stor mängd i den kost man tror att jägare och samlare åt. Men människor som huvudsakligen lever på spannmål (som t.e.x. vi i Europa) får bara ett förstadium till vitamin D som omvandlas till det färdiga vitaminet av just UV-ljus.

Eftersom mörkt pigment skyddar mot UV-ljuset får en färgad människa som huvudsakligen äter spannmål och lever i solfattig miljö i sig för lite D-vitamin.

Man tror alltså att jordbrukande folk har utsatts för en selektion att pressa tillbaka melanin-mängden till precis den nivå som gör det möjligt att bilda tillräckligt mycket vitamin D även under vintern. Eftersom solskenet avtar med avståndet till ekvatorn har därför spannmålsätande folk blivit allt ljusare, ju längre från ekvatorn de bosatt sig.


tisdag 29 maj 2012

Världens värsta miljöbovar?

Här uppe till höger kan du se de 10 länder som släpper ut mest CO2 till atmosfären i år. I realtid! Nedanför den ser du också vilka energislag som används mest. Också i realtid. Jag känner en viss uppgivenhet när jag ser dessa tabeller. USA, Kina och Indien står för nära hälften av alla CO2-utsläpp till atmosfären. Hur tror det det ser ut med andra utsläpp till atmosfär och vatten????

fredag 25 maj 2012

Internet värre miljöbov än all direktreklam

Internet lämnar tydliga miljöspår.

På Youtube visas dagligen 2 miljarder filmklipp som varje dag genererar 4 000 ton koldioxid.

Serverhallar runtom i världen står för 2 procent av jordens koldioxidutsläpp, lika mycket som hela flygtrafiken.

En hemmadator bidrar med 2 procent av hushållets årliga koldioxidutsläpp medan den post ett hushåll får utgör endast 0,1 procent.

tisdag 15 maj 2012

Internet lika stor miljöbov som jordens hela flygindustri

Saker du tror du visste del 1.

OBS. För alla som följt den här bloggen hoppas jag att det står klat att jag värnar om miljön och ett uthålligt utnyttjande av våra naturresurser. Jordens resurser uttöms allt snabbare och det är ett nästan ogreppbart problem.

Samtidigt kan man läsa i svensk press om hur sveriges näringsliv uttömmer/skövlar landets naturresurser.  Då vill jag bara påpeka att Sverige i ALLA avseenden är det landet på Jorden som bedriver industriell verksamhet så miljövänligt det går i förhållande till behovet av att ha ett fungerande näringsliv.

Hej alla idealistiska miljödrömmare, som sprider sina budskap på nätet. Jordens alla serverhallar som skickar omkring våra meddelanden och håller ordning på alla filmklipp står för 2 % av jordens CO2 utsläpp(alltså den el som behövs att driva dessa servrar konsumerar motsvararnde mängd CO2).

Det verkar inte mycket svarar en facebookaktiv miljöknutte

Men det motsvarar lika mycket CO2 som världens flygindustrin spyr ut varje år

Häng med mig på min nästa resa till Algeriet, Egypten, Indien, Kina, Mexico, Brasilien, USA m.fl. så förstår du kanske bättre att alla diskussioner vi har här hemma om miljön är viktiga, men småpotatis mot vad som verkligen behöver göras för att vi ska klara människans fortlevnad på klotet.