Leta i den här bloggen

tisdag 15 maj 2012

Internet lika stor miljöbov som jordens hela flygindustri

Saker du tror du visste del 1.

OBS. För alla som följt den här bloggen hoppas jag att det står klat att jag värnar om miljön och ett uthålligt utnyttjande av våra naturresurser. Jordens resurser uttöms allt snabbare och det är ett nästan ogreppbart problem.

Samtidigt kan man läsa i svensk press om hur sveriges näringsliv uttömmer/skövlar landets naturresurser.  Då vill jag bara påpeka att Sverige i ALLA avseenden är det landet på Jorden som bedriver industriell verksamhet så miljövänligt det går i förhållande till behovet av att ha ett fungerande näringsliv.

Hej alla idealistiska miljödrömmare, som sprider sina budskap på nätet. Jordens alla serverhallar som skickar omkring våra meddelanden och håller ordning på alla filmklipp står för 2 % av jordens CO2 utsläpp(alltså den el som behövs att driva dessa servrar konsumerar motsvararnde mängd CO2).

Det verkar inte mycket svarar en facebookaktiv miljöknutte

Men det motsvarar lika mycket CO2 som världens flygindustrin spyr ut varje år

Häng med mig på min nästa resa till Algeriet, Egypten, Indien, Kina, Mexico, Brasilien, USA m.fl. så förstår du kanske bättre att alla diskussioner vi har här hemma om miljön är viktiga, men småpotatis mot vad som verkligen behöver göras för att vi ska klara människans fortlevnad på klotet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar