Leta i den här bloggen

måndag 24 maj 2010

Kol, Olja och naturgas var träd och växter för miljontals år sedan

Hej!

Jag har fått lite synpunkter och följdfrågor efter mitt förra inlägg. Kanske är det för enkelt och säga att all kol, olja och gas(fossila bränslen) kommer från enorma skogar under Karbontiden som sträcker sig mellan tiden 359-299 miljoner år sedan. En hiskeligt lång tid.

Det finns ett antal teorier om hur de fossila bränslena verkligen skapades. Den mest utbredda är att mängder av de växter, alger och plankton som producerades under denna period inte bröts ned igen, utan har givit ursprung till kol, olja och gas.

De främsta landlevande växtsorterna var inte träd som vi är vana att se dem utan det var enorma fräkenväxter, ormbukar och lummerväxter. Betydligt större än de varianter vi ser i våra skogar idag.

Olja och gas anses främst ha sitt ursprung i alger och plankton som när de dött sjunkit till havsbotten. Där har de inte brutits ned utan bildat enorma lager sediment. Dessa sediment har därefter under hårt tryck och temeparatur omvandlats till Olja och naturgas.

Liknelsen till dagens syrefria havsbottnar ligger nära til hands, där döda alger och plankton inte heller bryts ned utan skapar tjocka mattor av död materia.

Så om teorin stämmer är det som tidigare nämnts de kolväten, de främsta beståndsdelarna i fossila bränslen, som nu åter frigörs till atmosfären. Illa.

onsdag 19 maj 2010

Vad är Växthuseffekten?

Hej!Jag fick en intressant fråga igår: "-Om dagens skogsbruk, där koldioxid binds i träden som sedan blir virke i byggnader eller papper , ger ett litet överskott av syre och som sagt binder delar av atmosfärens koldioxid, varför ökar då mängden koldioxid i atmosfären?"

Jo, enkelt kan man säga att i ett perfekt fungerande ekosystem, utan inblandning av människan, nettoproducerar ett träd lite syrgas fram till dess att det dör och faller till marken. Det syre som mikroorganismerna sedan konsumerar medan de bryter ned veden i trädet motsvarar grovt sett det syre som trädet producerat till atmosfären under sitt liv. Därmed har vi ett fungerande kretslopp.

För miljontals år sedan bands massor av atmosfäriskt koldioxid upp i enorma skogar som INTE sedan bröts ned när de dog utan cellulosan omvandlasdes genom årmiljonerna till KOL, OLJA OCH GAS. När vi nu eldar med kol och förbränner olja och gas frigörs dessa koldioxidmängder igen. Så på sätt och vis återför vi koldioxid som en gång fanns i atmosfären, men som nu skapar allvarliga störningar i miljön.

Att ett fungerande skogsbruk delvis förhindrar denna utveckling vet du äkert redan, men jag kommer att gå vidare i den frågan imorgon.

tisdag 18 maj 2010

Första tänket

Ja så tog man ett kliv till in i samtiden. Eftersom jag tillhör den senfärdiga skaran, är det först nu som jag fått arslet ur vagnen och börjat testa att blogga.Meningen med den här sidan kom upp efter ett möte med några duktiga web-konsulter som öppnade ögonen för hur långt tekniken kommit när det gäller att kommunicera med och intressera sin omvärld. Oavsett om det gäller vänner, kollegor, kunder eller andra.Jag arbetar inom skogsindustrin och tycker det är en mycket bra bransch med tanke på att vi arbetar med en förnyelsebar resurs i form av skog och att ett fungerande skogsbruk gör mycket mer gott för Världens ekosystem än ett icke fungerande. Därför vil jag börja blogga och det kommer främst att röra sig om tankar kring miljö, klimat men säkert en del om barnuppfostran, jakthundar, rosodling, vin, vattenläckor och annat intressant också.