Leta i den här bloggen

onsdag 19 maj 2010

Vad är Växthuseffekten?

Hej!Jag fick en intressant fråga igår: "-Om dagens skogsbruk, där koldioxid binds i träden som sedan blir virke i byggnader eller papper , ger ett litet överskott av syre och som sagt binder delar av atmosfärens koldioxid, varför ökar då mängden koldioxid i atmosfären?"

Jo, enkelt kan man säga att i ett perfekt fungerande ekosystem, utan inblandning av människan, nettoproducerar ett träd lite syrgas fram till dess att det dör och faller till marken. Det syre som mikroorganismerna sedan konsumerar medan de bryter ned veden i trädet motsvarar grovt sett det syre som trädet producerat till atmosfären under sitt liv. Därmed har vi ett fungerande kretslopp.

För miljontals år sedan bands massor av atmosfäriskt koldioxid upp i enorma skogar som INTE sedan bröts ned när de dog utan cellulosan omvandlasdes genom årmiljonerna till KOL, OLJA OCH GAS. När vi nu eldar med kol och förbränner olja och gas frigörs dessa koldioxidmängder igen. Så på sätt och vis återför vi koldioxid som en gång fanns i atmosfären, men som nu skapar allvarliga störningar i miljön.

Att ett fungerande skogsbruk delvis förhindrar denna utveckling vet du äkert redan, men jag kommer att gå vidare i den frågan imorgon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar