Leta i den här bloggen

måndag 24 maj 2010

Kol, Olja och naturgas var träd och växter för miljontals år sedan

Hej!

Jag har fått lite synpunkter och följdfrågor efter mitt förra inlägg. Kanske är det för enkelt och säga att all kol, olja och gas(fossila bränslen) kommer från enorma skogar under Karbontiden som sträcker sig mellan tiden 359-299 miljoner år sedan. En hiskeligt lång tid.

Det finns ett antal teorier om hur de fossila bränslena verkligen skapades. Den mest utbredda är att mängder av de växter, alger och plankton som producerades under denna period inte bröts ned igen, utan har givit ursprung till kol, olja och gas.

De främsta landlevande växtsorterna var inte träd som vi är vana att se dem utan det var enorma fräkenväxter, ormbukar och lummerväxter. Betydligt större än de varianter vi ser i våra skogar idag.

Olja och gas anses främst ha sitt ursprung i alger och plankton som när de dött sjunkit till havsbotten. Där har de inte brutits ned utan bildat enorma lager sediment. Dessa sediment har därefter under hårt tryck och temeparatur omvandlats till Olja och naturgas.

Liknelsen till dagens syrefria havsbottnar ligger nära til hands, där döda alger och plankton inte heller bryts ned utan skapar tjocka mattor av död materia.

Så om teorin stämmer är det som tidigare nämnts de kolväten, de främsta beståndsdelarna i fossila bränslen, som nu åter frigörs till atmosfären. Illa.

1 kommentar:

  1. Jepp. Enligt gällande norm. Men det finns - som sagt - andra. Jag skall genast googla på den envetna professorn från Tyskland som "bevisat" att det mesta kom från jordens bildande och därmed är att mer likna vid en geologisk process snarare än en biologisk... Har för mig att DN publicerade en artikel...

    SvaraRadera