Leta i den här bloggen

torsdag 20 januari 2011

Walkercirkulationen driver passadvindarna eller tvärtom?

I slutet av 1960-talet kunde den norsk-amerikanske meteorologen Jack Bjerknes koppla samman variationerna i tropiska Stilla Havet med storskaliga rörelser i den tropiska atmosfären och uppkomsten av El Niño.

OBS att det rör sig om atmosfären ovanför rådande väder(om man kan säga så). Dessa rörelser är en av de starkaste drivkrafterna bakom t.ex. passadvindarna.

Under ett normalt år med varmt vatten över den indonesiska arkipelagen och kallare vatten utanför Sydamerika, råder en jättelik sjöbrisaktig cirkulation med stigande luft(lågtryck) över västra Stilla havets ekvatoriella delar, sjunkande i de östra(högtryck).

I samband med att varmvattnet under en El Niñoepisod sprider sig österut, flyttar sig också denna, vad Bjerknes kallade Walkercirkulation, österut. Detta påverkar i sin tur cirkulationen över Afrika och Sydamerika och därmed större delen av tropikerna.

Vad man tydligen inte är överens om är om det är vattenmassornas flykt österut som flyttar Walker-cirkulationen, eller tvärtom. För mig är det en avgörande fråga för resonemanget om klimatförändringar och El Niño.

Mer imorgon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar