Leta i den här bloggen

tisdag 11 januari 2011

Golfströmmen förstärks?

Om teorierna jag tagit del av och delgivit i tidigare inlägg stämmer, blir bilden en annan.  Är slutsatsen att den globala uppvärmningen totalt sett snarare bidrar till en ökning av salthalten i Nordatlanten, trots den smältande Grönlandsisen?

Den globala uppvärmningen skulle alltså skapa bättre förutsättningar för passadvindarna att transportera bort färskvatten från Atlanten?

Beräkningarr som forskarna gjort pekar på att den ökade globala uppvärmningen ökar vattentransporten till Stilla havet via atmosfären i högre tempo än vad som motsvaras av ökningen av tillförseln av färskvatten från Grönlands inlandsis.

Med en tilltagande global uppvärmning kan vi i så fall räkna med att Golfströmmen förstärks snarare än försvagas i framtiden.

Men vad händer i Stilla Havet då om salthalten sjunker där? Ännu mer El Niño? Det är en för svår fråga att svara på för mig.

Hej

1 kommentar: