Leta i den här bloggen

måndag 17 januari 2011

El Niño och La Niña, urgamla klimatmaskiner

Är det ändringar i luftströmmarna eller vattenströmmarna som skapar El Niño? Eller är det kanske jorden rotation som påverkar det hela? Fråga är i mina ögon jätteviktig, men idag omöjlig att svara på.

Passadvindarna skapar en uppförsbacke av varmt ytvatten mot väster. Med 4-8 års mellanrum kommer den här backen på glid tillbaka österut.

Oavsett vad som står bakom så uppstår El Niño med oregelbundna intervaller mellan 4-8 år. Motsatsen: La Niña, som egentligen är en förstärkning av normaltillståndet uppstår däremellan. Då är istället drivet med varmt ytvatten västerut extra starkt.

El Niño hindrar Humbolströmmen från att nå ytan längs Sydamerikas västkust och det ändrar hela ekosystemet. Fisket blir katastrofdåligt, korallrev kan dö. På land råder det normalt ett förhärskande(mestadels) högtryck, med lite nederbörd som följd. Under El Niño blir lågtrycken vanligare varför Chile och Peru drabbas av skyfall. På andra sidan drabbas Indonesien och Australiens östra dela av svår torka.

La Niña påverkar klimat motsatt. Humboltströmmen fungerar normalt, det blir ett mycket stabilt högtryck över Chile och Peru samt kraftigt lågtryck i Indonesien och östra Australien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar