Leta i den här bloggen

fredag 7 januari 2011

Vänder eller försvagas Golfströmmen? Del III

Salthalten i Nordatlanten och Arktiska oceanen anses vara en viktig faktor för att hålla djupvattenbildningen och därmed Golfströmmen igång. Salthalten skulle kunna förändras så djupvattenbildningen påverkas genom en kraftigt ökad tillförsel av färskvatten. Då främst genom ökad avsmältning av Grönlands inlandsis.
Hittills har detta inte påverkat bildningen av djupvatten. Men om färskvattentillförseln ökar ytterligare skulle bilden kunna förändras. Under de senaste årtiondena har forskarna fått rapporter som visar att havsissmältningen i Arktis tilltar, att det skett ett tillskott av flodvatten till Arktiska oceanen och att avsmältningen av Grönlandsglaciären ökar.

Den normala tillförseln av färskvatten i området är enorm och hittills har den ökade tillförseln bara utgjort en bråkdel. Än så länge har man inte funnit något som tyder på att djupvattenbildningen påverkats så att Golfströmmen börjat sakta in.

Den faktor som sannolikt har störst betydelse i framtiden är om smältningen av Grönlandsisen ökar dramatiskt. Vad forskarna har olika åsikter om är om det räcker för att påverka Golfströmmen. En del säger lugnande att det kan ta mer än hundra år. Det är ju inte särskilt lugnande. Bara tre generationer bort!

Hej

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar