Leta i den här bloggen

lördag 15 januari 2011

Koldioxid (CO2) påverkar klimatet mindre än Stilla Havet; vår största klimatfabrik

Alla tre Världshaven; Stilla Havet, Atlanten och Indiska Oceanen har alla inverkan på klimatet regionalt, men jag undrar om det är något annat hav än Stilla Havet som bevisligen också har en global inverkan på klimatet.

I varenda tidning med någon självaktning läser vi i dagarna om El Niño(gossebarnet) och La Niña(flickan). Den förstnämnda har i alla fall jag känt till länge, men La Niña är för mig en ny bekant.

Jag tänkte ägna de närmaste dagarna åt att skriva lite om vatten- och luftströmmarna i främst Stilla Havet.  För att det fascinerat mig mycket att gräva lite i dessa fenomen och jag hoppas det kan intressera andra också. En hel del är kanske skåpmat för de flesta, men jag skriver på ändå!

Till att börja med handlar det främst om området kring ekvatorn och söderut. Vi kommer att bekanta oss med Begrepp som de två barnen ovan, Humboltströmen, Ekvatorialströmmar, Walkercirkulation, Madden-Julian Oscillation mm mm. Visst verkar det spännande?

Under normalförhållandet blåser det relativt starka Passadvindar från öster till väster längs ekvatorn i Stilla Havet. Den största delen av det varma ytvattnet driver på detta sätt västerut från Sydamerikas kuster mot Australien och Indonesien.


När varmt ytvatten förs västerut skapar det utrymme för kallt vatten från Humboltströmmen att strömma upp längs främst Chiles och Perus kuster. Det här kall avattnet är mycket näringsrikt och det skapar förutsättningar för en frenetisk biologisk aktivitet. Både genom fotosyntes som skapar mängder med plankton och därigen förutsättningar för högre livsformer. Det finns siffror som pekar på att ca 20 % av Världens fiskfångster sker i dessa vatten.


Sedan händer det grejor i luften och i vattnet och med ojämna mellanrum uppstår El Niño och La Niña som det kommer mer om  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar