Leta i den här bloggen

måndag 24 januari 2011

Växthuseffekten och El Niño vad orsakar vad?

Återigen: Solen värmer Jorden, Jorden värmer atmosfären.

Den ökande koncentratioen av CO2 hindrar enligt forskarna värmeutstrålningen och temperaturen i atmosfären ökar därför.

Växthuseffekten ger en uppvärmd atmosfär. Det innebär att när solen värmer Jorden skulle inte varm luft stiga lika kraftigt genom en varm atmosfär som en kallare. Det i sin tur skulle kunna försvaga Walkercirkulationen och därmed även Passadvindarna. Det varma vattnet som normalt driver västerut skulle ha lättare att rinna tilbaka österut. Risken för tätare El Niños skulle vara tydlig.

Är det istället så att vattnet värms upp av solen och den s.k. Kelvinvågen inte orkar hålla kvar driften västerut skulle det varma vattnet ”rinna” tillbaka österut rent fysikaliskt. Det skulle även kunna rubba Walkercirkulationen ett hack österut. Då rör det sig mer om solens uppvärmande förmåga och fysikaliska fenomen som skapar El Niño och inte en varmare atmosfär?

Man undrar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar