Leta i den här bloggen

söndag 16 januari 2011

CO2 VS De stora vattenströmmarna i Stilla Havet

Först och främst kan jag säga att alla dessa vind- och vattensystem inte är stabila utan det sker hela tiden större eller mindre avvikelser från standard. Men man måste ju utgå från en mall och så eventuellt beskriva avvikelserna vartefter.

Jordens rotation styr den förhärskande/vanligaste vindriktningen i tropikerna från öster mot väster och leder de tropiska havsströmmarna västerut. I Stilla havet hittar vi norra och södra Ekvatorialströmmen som leder ytligt vatten västerut. Men ca 5-10º grader norr från ekvatorn i ett bälte som är relativt vindstilla kommer den Ekvatoriella mal(mot-)strömmen åkande österut i ett smalt band. Strömmen sträcker sig över hela oceanen från Filippinerna till Colombia.

Förklaringen till detta fenomen är minst sagt fräsig. När de ostliga passadvindarna driver det varma ytvattnet västerut bildas där en slags flack backe av varmt vatten som är som högst i väster. Passadvindarna håller emot så att varmvattnet i allmänhet inte kan glida i "nerförsbacke" tillbaka. Men det finns en smal lucka i den förhärskande ostvinden, där vindarna är svaga och växlande och här kan vattnet fritt strömma österut i "nerförsbacke".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar