Leta i den här bloggen

lördag 29 oktober 2016

Sveriges skogar binder all Sveriges CO2-utsläpp

Cirka 73 % Sveriges yta är täckt av skog.


80 % av skogen brukas genom årliga avverkningar, planteringar, röjning och gallring.


Skogen växer med ca 125 miljoner m3 per år och av de avverkas 86 miljoner m3. Tillväxten är alltså högre än avverkningen.
Ett aktivt skogsbruk gör att vi kan producera hus och kommersiella fastigheter, broar mm i trä som är förnyelsebart och binder CO2 än att använda betong och stål som båda faktiskt är ändliga produkter och är mycket energikrävande att producera.


Ett aktivt skogsbruk skapar också biobränsle som kan ersätta fossila bränslen som kol, olja och gas.
Skogsbruket i Sverige binder årligen cirka 60-70 miljoner ton CO2. Det motsvara samma mängd som Sverige totalt släpper ut på ett år.
Om fler länder, som har klimat för att odla skog gör det istället för att ha en massa hedar(Storbritannien och medelhavsområdet t.ex) skulle vi faktisk kunna binda ännu mer CO2.


Om vi dessutom kan hejda avskogningen i regnskogsbältet runt Jorden, kan vi komma i en situation där vi binder mer CO2 än vi släpper ut.


Genom att odla skog


.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar