Leta i den här bloggen

onsdag 10 april 2013

Mikrobiom - Vad är det och hur funger det? Del 1

Vad är en människa? Biologiskt kan svaret tyckas självklart. En människa är en individ som har vuxit från ett befruktat ägg som innehöll gener från både far och mor. Människan är inte bara en enda organism utan våra kroppar härbärgerar också trillioner av bakteriella organismer som samspelar och påverkar vår utveckling och funktion under hela livet.En växande skara forskare upplever det som en ofullständig definition. De ser människor inte bara som individer, men också som ekosystem. Enligt deras uppfattning är människokroppen bara en komponent i ett större system. De andra är trillioner bakterier, som finns i en persons tarm, mun, hårbotten, hud och alla sprickor och öppningar som finns över hela kroppens yta.


Bakterier som lever på en begränsad plats, t.ex. i människokroppen kallas gemensamt för mikrobiom. En frisk vuxen människa hyser cirka 100 biljoner bakterier bara i magen. Det är tio gånger så många bakterieceller som antalet celler människan består utav. Dessa bakterier är dessutom oerhört olika. Ägg och spermier ger oss ca 23 000 olika gener. Bara i människokroppen bedöms detta mikrobiom bestå av 3 000 000 gener!! Visserligen är många av dessa miljoner variationer på gemensamma teman, men alla tillför något till kroppens genetiska mix.

Mer följer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar