Leta i den här bloggen

måndag 25 juni 2012

Vad är ett land?


En stat kan vara organiserad på flera olika sätt. En traditionell indelning är att klassificera stater antingen som monarkier eller republiker, beroende på vilken titel och vilken makt statschefen har. Monarkier kan underordnas i bland annat kejsardömen, kungadömen, furstendömen, och emirat.


Ett synsätt som vunnit terräng under 1900-talet är att indela stater i demokratier eller diktaturer beroende på graden av:

• politisk representation i lagstiftande organ,
• politisk jämlikhet och rösträtt
• majoritetsbeslut
• samt demokratiska fri- och rättigheter (som de mänskliga rättigheterna).

 
Detta synsätt kan vara kontroversiellt, eftersom den västerländska demokratin inte globalt eller ideologiskt sett är vedertagen som den enda rätta formen, även om den är klart dominerande, åtminstone i västvärlden.För att en stat skall kallas demokratisk förutsätts som regel i västvärlden att det finns ett flerpartisystem, medan enpartistater, som ibland av sina företrädare har kallats "folkdemokratier", vanligen uppfattas som diktaturer.Ett utmärkande drag för en demokrati är att det är praktiskt möjligt för folket att byta ut de styrande på ett fredligt sätt genom allmänna val.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar