Leta i den här bloggen

söndag 24 juni 2012

Hur många länder finns det?

Sedan senare delen av 1800-talet har praktiskt taget allt beboeligt land i världen styckats upp i stater. Före dess var stora områden utan anspråk eller obebodda, eller befolkat av nomader utan en organiserad stat.

För närvarande finns mer än 200 politiska sammanslutningar som antingen gör anspråk på att vara eller är erkända som stater. 193 stater är fullvärdiga medlemmar av Förenta nationerna, och 194 brukar ofta anges som antal för hur många stater som finns i världen. Bortsett från de 193 medlemsstaterna, räknar FN Vatikanstaten som en stat, som inte har rösträtt i FN, utan enbart har observatörstatus, dock av egen vilja. Vatikanstatens självständighet är dock sedan 1929 internationellt erkänd; den har dessutom auktoritet över bland annat Italien i religiösa frågor.


En intressant detalj är att det finns fler än dessa 200 stater som gör anspråk på att erkännas som stat. Australien har en lista på inte mindre än 240 länder och handelspartner. Och som kuriosa har det internationella fotbollförbundet FIFA, 208 medlemsländer!Källa: Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar