Leta i den här bloggen

torsdag 12 januari 2012

Att göra elektricitet av havsvatten


Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC, utnyttjar skillnaden i temperatur mellan den övre delen av havet och botten, för att driva turbiner och generera elektricitet. Idén kom redan under oljekrisen i början av 1970-talet, men då energipriserna stabilserades dog projektet ut.

Nu är alternativa kraftkällor tillbaka i mode och OTEC är en av dem. De flesta av de tekniska bitar som behövs kan lånas från annan teknik t.ex. sådan som utvecklats i samband med djupborrning av olja och gas. Idén om ett kraftverk vars bränsle är gratis är attraktiv, så länge kapitalkostnaden inte är för hög.


Den vanligaste OTEC-designen använder en vätska med låg kokpunkt-typ ammoniak-som cirkulerar genom ett nätverk av rör. Det första är att den förångas i en värmeväxlare som värms av ytvatten med en temperatur på runt 25° C. Det skapar ett tillräckligt gastryck för att snurra en turbin och därmed generera elektricitet. När det så har skett, skickas gasen till en andra värmeväxlare, där den kyls av havsvatten som pumpats från ett djup på ca en kilometer, där temperaturen är ca 5° C. Gasen kondenserar tillbaka till en vätska, och hela processen kan upprepas. Teoretiskt kan då en OTEC-anläggning byggas någonstans där havet har en yttemperatur över 25° C och är mer än 1 km djupt.

Källa: The Economist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar