Leta i den här bloggen

tisdag 10 januari 2012

Varför ökar temperaturen i atmosfären?

I figuren nedan kan man följa temperaturutvecklingen efter det som kallas den lilla istiden som var en kall period från medeltiden fram till början 1800. Temperaturen ökar mer efter 1915 och det kan diskuteras om det här är en effekt av mänsklig aktivitet och ökad CO2 halt i atmosfären eller en naturlig återhämtning after den lilla istiden. Oavsett så rör det sig om en väldigt kort period och om du tittar i diagrammen från de två tidigare inläggen, så har temperaturen skiftat både mycket och dramatiskt tidigare i historien, utan mänsklig eller annan påverkan.


Från alla diagram jag visat kan man dra slutsatsen att vi befiner oss i en generell kall period i jorden otroligt långa historia. De senaste 420 000 årens klimatväxlingar har man kunnat analysera från utforskningar av en enormt lång iskärna framborrad i Antarktis. Där ser vi att det funnits fyra istider på mellan 90 000-100 000 års längd och däremellan perioder om 10 000- 15 000 år av mellanistid.


Vi befinner oss just nu i en mellanistid som varat drygt 11 000 år och i varje sådan period har temperaturen växlat väldigt kraftigt. Detta bör nog beaktas när vi tolkar data från 1979 och framåt. Det blir svårt att sätta allt i ett långsiktigt sammanhang och svårt att avgöra vad som orsakar temperaturökningen under en så kort period. Jordklotets 4600 miljoner år gamla historia har följts av ständiga klimatförändringar. Om vi ger varje år en millimeter, så skulle tidslinjen vara 4600 km lång och tiden från 1979 som debatteras kraftigt av olika klimatforskare skulle uppta de tre sista centimetrarna.

Med den otroligt långa historien i åtanke, är det i princip omöjligt att definitivt slå fast vad som påverkar dagens temperaturuppgång i atmosfären. Vi kommer dessutom sannolikt inte att få svaren under vår livstid, så det blir mycket svårt att se vem som eventuellt hade rätt.

Oavsett vad som kommer fram vill jag ändå påpeka att klimatdebatten är väldigt viktig för att göra människor uppmärksamma på den viktiga frågan att vi överutnyttjar jordens resurser och att det förutom eventuellt påverkar klimatet, leder till nedsmutsning och utarmning som gör det svårare för kommande generationer.

2 kommentarer:

  1. Men finns det inga bevis på att växthuseffekten bidrar till en ökad temperatur? De lär ju vi oss i skolan. De måste ju finnas mer än teorier?

    SvaraRadera
  2. Hej Ingrid! Temperaturen i atmosfären stiger de senaste 100 åren, vilket också halten av CO2 gör. Därför är det lätt att dra slutsatsen att det fins ett tydligt samband mellan CO2 och temperaturökningen. Jag tror att det är andra faktorer som spelar in. MEN, det är viktigt att vi får stopp på överanvändningen av våra resurser och slutar smutsa ner i naturen-

    SvaraRadera