Leta i den här bloggen

måndag 2 januari 2012

CO2 skapar inte uppvärmningen i atmosfären?

Enligt iskärna-analysen, steg den atmosfäriska CO2-koncentrationen under alla fyra tidigare mellanistider aldrig över cirka 290 ppm, medan den atmosfäriska CO2-koncentrationen idag ligger på knappt 390 ppm. Den nuvarande mellanistiden är ca 2°C kallare än föregående interglaciala, trots att den atmosfäriska CO2-koncentrationen nu är ca 100 ppm högre!?I diagrammet ovan visas den största delen av den nuvarande mellanistiden, Holocene, bedömd från en punkt på toppen av den grönländska inlandsisen. Temperaturförändringarna är inte identiska med de globala temperaturförändringarna, men återspeglar den globala temperaturförändringen med några decenniers fördröjning.

Under de senaste 4000 åren har Grönlandsvärdena dominerats av en trend mot gradvis lägre temperaturer, förmodligen indikerar det början av en kommande istid. Utöver denna temperaturtrend, har utvecklingen också präglats av ett antal temperaturtoppar, med cirka 950-1000 års mellanrum.

De senaste temperaturförändringarna visar litet samband till atmosfärens CO2-innehåll som visas i den nedre bilden. Inledningsvis fram till för 7000 år sedan, ökar temperaturen i allmänhet, trots att mängden CO2 i atmosfären minskar. Under de senaste 7000 åren har temperaturen i allmänhet minskat, trots att CO2-värdena visar en uppåtgående trend. Inte heller kan man säga att någon av de markerade temperaturtopparna med 950-1000 års intervall har något klart samband med en motsvarande CO2-ökning. Någon nettoeffekt av CO2 på temperatur kan inte identifieras från ovanstående diagram, så det är därför frågan om inte de betydande klimatförändringarna kan ske utan att påverkas av CO2 i atmosfären.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar