Leta i den här bloggen

fredag 10 juli 2015

Haven är Världens sjunde största ekonomi

Vetenskapen säger oss att vi närmar oss kritiska gränser för klimatet, den biologiska mångfalden, näringsämnenas kretslopp, sötvatten och havens hälsa. Även om forskningen aldrig varit tydligare på att definiera planetens gränser, har samhället aldrig stått närmare rasbranten.Växande erkännande av tillståndet i våra naturliga system leder till ökad integration av ekonomiska, sociala och miljömässiga principer. Vi ser även fler företag genomföra ansvarsfulla metoder och det finns en livlig debatt kring de gröna och kretsloppsbaserade ekonomierna.Men, varför är inte haven högre  upp på dagordningen?Det är lätt att bli förförd av havet; dess skönhet och storlek kan ge det felaktiga intrycket att allt är bra. I själva verket utnyttjar vi 61 % av möjligt fiske till gränsen och har överfiskat 29%. Samtidigt har vi har åtagit oss att endast skydda ca 3% av världen totala havsområde. Havet är i trubbel.Det finns också mycket kraftfulla ekonomiska argument för att motverka dessa negativa trender. WWF: s senaste rapport, ”Reviving the Ocean Economy” uppskattar försiktigt havets årliga ekonomiska produktion till att vara US $ 2.5trn. Jämfört med de nationella BNP, gör det haven till världens sjunde största ekonomi.


En separat WWF analys visar att genom att investera i marina skyddade områden ger varje dollar som spenderas minst tre tillbaka. När allt kommer omkring, är det svårt att ha en fiskeindustri utan fisk, eller en turistnäring i en ekologisk död zon.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar