Leta i den här bloggen

måndag 2 januari 2012

Höjer koldioxid, CO2-halten temperaturen i atmosfären?

Andra fenomen än CO2 i atmosfären kan vara den huvudsakliga drivkraften bakom växlingarna av den globala temperaturen under de senaste 11 000 åren!

Under vår planets historia, som ju sträcker sig ca 4 600 miljoner år bakåt i tiden har det funnits perioder av miljontals år med relativt kallt klimat. Under varje sådan period uppstår det en lång rad av istider och mellanistider(interglaciala) perioder. De senaste två miljoner åren har jorden befunnit sig i en sådan kall period!!!! För ca 11 600 år sedan slutade den senaste istiden. och vi är för tillfället i en så kallad mellanistid, fram till att nästa istid börjar.


I diagrammet ovan visas en rekonstruktion av den globala temperaturens växlingar baserat på analyser av den hittills längsta iskärna som borrats fram i Antarktis. Vår aktuella mellanistid (Holocene) ses till höger (röd fyrkant). De föregående fyra mellanistiderna skedde ca 125 000, 280 000, 325 000 och 415 000 år före nutid. Som du ser är istidsperioderna mycket längre än mellanistiderna. Alla fyra tidigare mellanistider har varit ca 1-3°C varmare än den nuvarande. Den typiska längden av en istid är cirka 100 000 år, medan en mellanistid typiskt varar i ungefär 10-15 000 år. Den nuvarande mellanistiden har nu varat i ca 11 600 år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar