Leta i den här bloggen

måndag 2 januari 2012

Fyra tidigare mellanistider utan förändring av CO2-halten i atmosfären

Observera att de fossila bränslena som nu frigörs till atmosfären varit bundna i jordens inre under de 415 00 åren vi pratar om. Alltså har dessa istider och mellanistider uppstått med samma mängder kol, syre, kväve och väte i atmosfären. Det har inte varit meteornedslag eller vulkanutbrott som orsakat dessa istider och mellanistider, utan något annat fenomen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar