Leta i den här bloggen

fredag 13 januari 2012

Att göra elektricitet av havsvatten. Del II


Utanför Hawai startas en experimentanläggning baserat på Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Syfete är att bygga en tio megawatt (MW) pilotanläggning som ska vara i drift 2015. Om det går bra, är tanken att följa det med ett 100 MW kraftverk 2020.


Den värmeväxlare och rörledningar som krävs för att göra en 10 MW anläggning finns redan, men 100 MW anläggningen behöver ett rör som inte bara är 1 km långt (för att nå det kalla vattnet på djupet), men tio meter i diameter (för att få tillräckligt av att kallt vatten till ytan). Det är en ganska lång pipa, och den kommer också att behöva vara robust nog att överleva i årtionden i det öppna havet. Inte heller kommer det att bli billigt. Kerry Kehoe, den nuvarande chefen för OTEC verksamheten vid NOAA, uppskattar en sådan anläggning kan kosta 1 miljard dollar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar