Leta i den här bloggen

måndag 17 juni 2013

Hur mycket tål planeten Jorden? - Konsumtion av färskvatten

Konsumtion av färskvatten och den globala hydrologiska cykeln


Även färskvattencykeln påverkas av klimatförändringarna och dess gräns är nära kopplad till klimatgränsen, men det mänskliga trycket på färskvattensystemen är den dominerande drivkraften bakom problemen.


Människan förändrar förekomsten av vatten genom att leda färskvattenströmmar i nya riktningar, göra fördämningar samt förångning genom förändrad markanvändning. Vissa förändringar i vattensystemen är oåterkalleliga.


Vatten blir allt knappare – år 2050 kan omkring en halv miljard människor vara offer för stora brister på vatten vilket ytterligare ökar trycket på att ingripa i vattensystemen. En vattengräns avseende färskvattenanvändning har föreslagits för att upprätthålla den allmänna motståndskraften i jordens system för att undvika risken att överträda lokala och regionala trösklar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar