Leta i den här bloggen

onsdag 3 juli 2013

Hur mycket tål planeten Jorden - Utarmning av biologisk mångfald?

Biologisk mångfald


Millennium Ecosystem Assessment 2005 slutsatsen att förändringar i den biologiska mångfalden på grund av mänskliga aktiviteter var snabbare under de senaste 50 åren än någon gång i mänsklighetens historia, ökar risken för plötsliga och oåterkalleliga förändringar i ekosystemen.

De drivkrafter orsakar dessa allvarliga förluster av biologisk mångfald och leder till förändringar i ekosystemtjänster visar inga tecken på avtagande över tiden utan ökar snarare i intensitet. De storskaliga skadorna på ekosystemen kan bromsas genom kloka projekt för att förbättra livsmiljön och förbättra kontakten mellan ett stört och ett fungerande ekosystem, samtidigt som man upprätthåller den höga produktiviteten inom jordbruket som mänskligheten behöver.


Ytterligare forskning pågår för att avgöra om en gräns baserad på den hastighet som arter utrotas av är tillräckligt, samt förbättra tillgången på tillförlitliga data för användning som "styrvariablerna" för denna gräns.


Oavsett vad så kan utarmning av våra storskaliga ekossytem på Jorden inte leda till annat än katastrof. Jag undrar om människan är tillräckligt klokt funtad för att begripa de långsiktiga följderna av vårt agerande för att tillgodose våra relativt korta livs strävan efter materiell lycka.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar