Leta i den här bloggen

måndag 25 november 2013

CO2 i atmosfären försurar haven


MÄNNISKOR , som är en markbunden art, kallar sitt hem " Jorden " . Ett mer rättvisande namn för alla jordens arter skulle snarare vara "Havet", då mer än 70 % av jordens yta är täckt av saltvatten . Havet huserar till exempel alger, bakterier (kända som cyanobakterier) och växter som genererar ungefär hälften av allt syre i dess atmosfäriska kretslopp. Och det ger naturligtvis också fisk och skaldjur – som ger minst 15 % av proteinet till 60 % av jordens befolkning, en industri värd $ 218 000 000 000 per år. Havets välbefinnande berör direkt även oss landkrabbor.

 


Det välbefinnandet är hotat av den ökande mängden koldioxid i atmosfären, en följd av industrialiseringen. Denna oro har inget samband med CO2’s roll som klimatförändrande växthusgas. Det är ett resultat av det faktum att CO2, när den löses i vatten, skapar kolsyra. Läs mer på
 
http://www.economist.com/news/science-and-technology/21590349-worlds-seas-are-becoming-more-acidic-how-much-matters-not-yet-clear

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar