Leta i den här bloggen

måndag 2 juli 2012

Världens produktion av CO2/Koldioxid jan-juni 2012

Mellan januari och juni 2012 har Världen producerat/släppt ut 14,4 miljarder ton CO2. Hälften av utsläppen står USA, Kina och Indien för tillsammans. Kolla in CO2-räknaren på bloggen.

Hur tror ni då det är med orenat/övergött sötvatten till haven??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar