Leta i den här bloggen

fredag 24 maj 2013

Mikrobiom och ärtliga sjukdomar, hänger det ihop?

En hel del av de medicinska förhållanden mikrobiom blandar sig i är förbryllande. De verkar fungera i grupper/ familjer, men ingen kan spåra de inblandade generna. Detta kan bero på att effekterna är subtilt spridda mellan många olika gener. Men det kan också vara så att vissa- kanske ganska många-av dessa gener inte går att finna i det humana genomet alls.


Kanske inte lika troligt, men möjligen kan mikrobiom likt generna i ägg och spermier ärvas. Många bakterier överförs direkt från mamman vid födseln. Andra kommer kort därefter från den omedelbara omgivningen. Det är därför möjligt att till synes genetiska sjukdomar vars orsakande gener inte kan hittas verkligen är ärftliga, men att de gener som orsakar dem är bakteriella.


Detta är mer än bara av intellektuellt intresse. Kända genetiska sjukdomar är ofta svåra att behandla och alltid obotliga. Det bästa man kan hoppas på är en serie läkemedel för livet. Men mikrobiom är medicinskt tillgängliga och manövrerbara på ett sätt som det mänskliga genomet inte är. Det kan modifieras, både med antibiotika och med transplantationer. Om mikrobiom visar sig vara lika viktig som aktuell forskning antyder, så uppenbarar sig en helt ny syn på behandling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar