Leta i den här bloggen

torsdag 26 februari 2015

Hur fungerar Ögonfransar?

Överraskande nog, har ögonfransarnas verkliga funktion förblivit okänd. Forskning visar att de som saknar fransar, som vissa människor gör, lider högre risk för ögoninfektion än genomsnittet. Inte helt överraskande har fransarna alltså en skyddande funktion. En hypotes har varit att skydda ögonen från nedfallande damm. En annan att fransarna fungerar som ett djurs morrhår och skulle kunna upptäcka främmande föremål innan de kan göra skada, och utlösa en skyddande blinkning.


David Hu från Georgia Institute of Technology och hans kollegor tror att de har knäckt problemet. Ögonfransar skyddar inte ögonen direkt, utan snarare, ändrar de luftflödet runt ögat på ett sätt som hindrar damm och andra irriterande föremål att komma in samt skyddar från att för mycket fukt lämnar ögat.

Den avgörande observationen var att oavsett vilken art av däggdjur undersöktes (och David Hu studerade 22 av dem), var längden på ögonfransarna i genomsnitt en tredjedel av bredden på dess öga.


I ett experiment byggde forskarteamet en liten vindtunnel, och även modeller av ögon med utbytbara ögonfransar med olika längd. Med hjälp av dessa, studerade de luftflöde runt och genom fransarna, hur det påverkade avdunstning från ögats hornhinna, och även hur många partiklar som nådde hornhinnan yta.

Naturen har självklart kommit fram till vad som är en optimal ögonfranslängd för att hålla hornhinnan fuktig och dammfri. Fransarna minskar luftflödet över hornhinnan och skapar ett gränsskikt långsamma luften. Det stoppar damm komma igenom, och minskar fuktavgång eftersom fukten inte blåser bort.Det optimala förhållandet är när ögonfransens längd utgör en tredjedel av ögats bredd. Längre fransar än så torkar ut ögat snabbare.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar