Leta i den här bloggen

fredag 17 december 2010

Aldus Manutius, Del II

En till intressant detalj med boktryckaren Aldus Manutius är att han också utvecklade en mängd typsnitt som än idag används i stor omfattning. Typsnittsfamiljen kallar Medievelantikva eller Garald. Där ingår bland annat Garamond och Palatino som ni säkert känner igen.

Värdelöst vetande kanske, men jag tycker det är fräsigt att det gjordes för 500 år sedan och kag har svårt att trp att de visste vilket genomslag deras arbete skulle få för framtiden.

Hej

1 kommentar: