Leta i den här bloggen

tisdag 31 maj 2011

Vattentransport i träd är inte helt enkelt, vad annars?

Gasutbytet vid blad- och barrytorna är grunden för vattentransporten i trädet, och det går åt mycket mer vatten än nödvändigt!

Vatten transporteras från rötter till blad och barr i ett rörsystem uppbyggt av döda, ihåliga cellulosaceller, vardera max 6 mm långa. Rörsystemet kallas xylem är det som vi känner som ved i stammar och nerver i blad och barr.

Blad och barr har s.k. klyvöppningar för att ta upp koldioxid och avge syre på dagen. När de öppnas på dagen för att släppa in koldioxid(CO2) som behövs i fotosyntesen förlorar växten samtidigt vatten. Både koldioxid- och vattenmolekylerna rör sig genom diffusion*. Luften utanför bladen har en mycket låg koncentration av koldioxid medan luften i bladet är mättad på vattenånga. Det tar ganska lång tid för trädet att ta upp tillräcklig mängd CO2 och under tiden hinner ett stort antal vattenmolekyler passera ut genom klyvöppningarna per koldioxidmolekyl som passerar in.

*Enkelt uttryckt rör diffusion sig om att utjämna koncentrationen av ett ämne i två angränsande områden. I det här fallet bladet och luften utanför.

Mer kommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar